Diagnostika potrieb


Vyplnením dotazníka a popisom svojich pracovných úloh nám umožníte lepšie pochopiť vaše potreby.
Na základe týchto informácií vám ponúkneme vhodné nástroje
na zlepšenie vášho pracovného výkonu.

 

Dotazník k diagnostike

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ktoré z uvedených nástrojov poznáte?
Uveďte ďalšie poznámky pre popísanie vašich skúseností
Aké sú vaše pracovné úlohy?
Uveďte ďalšie poznámky na špecifikovanie vašej pracovnej činnosti
S akým písomným obsahom pracujete?
Ako sa podielate na práci s písomným obsahom?
Uveďte ďalšie poznámky na špecifikovanie vašich úloh pri práci s textom.
S akým vizuálnym obsahom pracujete?
Ako sa podielate na práci s vizuálnym obsahom?
Ako sa podielate na práci s vizuálnym obsahom?
Uveďte ďalšie poznámky na špecifikovanie vašich úloh pri práci s vizuálmi.
Položte akékoľvek ďalšie otázky