Online konzultácia


Na konzultácii sa účastníkom predstavia vybrané AI nástroje a ich výhody. Po tomto úvode si zákazník môže vybrať tie nástroje, ktoré ho najviac zaujímajú, a následne spoločne s konzultantom preberú možnosti ich praktického využitia v konkrétnych situáciách. Celé stretnutie prebieha v
online priestore.

 

AI nástroje

ChatGPT

ChatGPT je pokročilý AI nástroj založený
na technológii GPT-4 od OpenAI,
ktorý je schopný generovať pútavý
a súdržný textový obsah. Pomocou tohto nástroja môže zákazník efektívne vytvárať články, blogy, marketingový obsah, e-maily a mnoho ďalšieho.

Midjourney

Midjourney je schopný generovať umelecké diela pomocou umelej inteligencie
na základe textových popisov. Po zadaní textového opisu vašej požiadavky Midjourney okamžite začne tvoriť štyri možnosti a ponúkne kreatívne riešenia
pre vizuálnu tvorbu podľa vašich predstáv.

Runway

Runway môže vytvárať obrázky od základu pomocou svojho AI generátora, ktorý reaguje na zadaný text. Runway je tiež schopný generovať nové videá s textom či obrázkami alebo videoklipy prostredníctvom svojho multimodálneho systému nazývaného Gen-2.

Rationale

Rationale je nástroj na rozhodovanie,
ktorý dokáže zostaviť analýzy ziskov
a strát, spíše zoznam kladov a záporov. Tento nástroj môže jednotlivcom pomôcť odôvodniť svoje voľby tým, že poskytne racionálne zdôvodnenie pre akciu alebo voľbu, ktorú by urobili.

Perplexity AI

Perplexity AI je vyhľadávač poháňaný umelou inteligenciou, ktorý využíva OpenAI GPT 3.5 a Microsoft Bing na priame zodpovedanie akýchkoľvek otázok, ktoré položíte. Jeho cieľom je poskytovať presné odpovede a pomôcť užívateľom rýchlo a ľahko nájsť potrebné informácie.

Copy AI

CopyAI ponúka kreatívne nástroje
na vytváranie marketingových textov rôznych štýlov a tónov. Poskytuje šablóny pre obsah, prepisovanie, gramatiku a kontrolu plagiátorstva. Je navrhnutý tak, aby pomáhal podnikom písať lepšie marketingové texty.

Murf AI

Murf AI je generátor hlasu,
zjednodušujúci tvorbu zvukových nahrávok podľa zadaného textu. Ponúka niekoľko hlasov, ktoré sú schopné čítať akýkoľvek poskytnutý scenár, pričom každý AI hlas je vytvorený profesionálnym dabérom, čo zaručuje vynikajúcu kvalitu hlasu.

ElevenLabs

ElevenLabs dokáže realisticky
reprodukovať reč s vysokou vernosťou a prispôsobiť prejav na základe kontextu. Tento nástroj poskytuje potrebnú kvalitu pre prerozprávanie správ, newsletterov, kníh a videí. Nahrávky tak zachytia správnu intonáciu a zvukové nuansy.

Resemble AI

Resemble AI je nástroj na prevod
textu na reč. Ponúka základne funkcie text-to-speech a speech-to-speech, ktoré umožňujú používateľom premeniť svoj hlas na akýkoľvek iný. S Resemble AI môžete naklonovať váš hlas s minimálne 3 minútami dát.

Microsoft Designer

Microsoft Designer je webová aplikácia
na tvorbu vizuálov a grafiky, ktorá dokáže generovať dizajny pre prezentácie, plagáty, digitálne pohľadnice, pozvánky, príspevky na sociálnych médiách a ďalšie pomocou funkcie AI text-to-image. Pomôže tak používateľom vytvárať úchvatné vizuály.

Luma AI

Luma AI dokáže vytvoriť úžasné realistické 3D zábery s AI pomocou iPhone, jednoducho zachytávať produkty, objekty, krajiny a scény. Ponúka tiež nástroj
text-to-3D, ktorý umožňuje používateľom generovať 3D modely jednoduchým zadaním textového príkazu.

GitHub Copilot

GitHub Copilot je AI spoluprogramátor, ktorý ponúka návrhy v štýle automatického dokončovania kódu. Dokáže prevádzať príkazy v prirodzenom jazyku na kód a ponúka návrhy na viacriadkové funkcie, čím zrýchľuje testovanie. Pomáha prí navigácii v neznámych rámcoch a jazykoch.